[pic] กำเนินตัวออริตัวใหม่!!

posted on 20 Jun 2011 22:24 by bambammaitem
ตั้งแต่เริ่มวาดรูปมามีที่พอใจอยู่แค่ไม่กี่ตัวTwT
 
ตัวแรกคือ